Dne 31. 5. 2018 došlo k fúzi sloučením společnosti CN Invest a.s. jako zanikající společnosti se společností CZECH NEWS CENTER a.s. jako nástupnickou společností. V důsledku fúze přejímá všechna práva a povinnosti zanikající společnosti společnost nástupnická CZECH NEWS CENTER a.s. Aktuální informace naleznete zde.

Eventy E15

Leading minds forum

Leading minds forum je nový prostor pro sdílení exkluzivních ekonomických informací a zkušeností z první ruky. Představuje nepolitickou komunikační platformu, která má ambice sdružovat elitu tuzemské ekonomiky, zaujmout roli prostředníka při řešení ekonomických problémů a střetů. Propojením jednotlivých setkání lídrů trhu s deníkem E15 vytváří unikátní příležitost pro otevírání nových témat a jejich komunikaci na stránkách významného ekonomického titulu.

Business Café E15

Jde o spojení odborné interaktivní diskuse s odlehčeným lifestylovým prvkem a doprovodné reklamní kampaně, zajišťující projektu potřebnou sledovanost a následné uveřejnění výstupu v ekonomickém deníku E15. Prostřednictvím tohoto multimediálního projektu vám zaručíme spojení s atraktivní cílovou skupinou s vysokým podílem čtenářů z řad středního a vyššího managementu, odborníků státní správy, kvalifikovaných specialistů s profesním i osobním zájmem o dění v byznysu, ekonomice, průmyslu, energetice, ICT, financích či burzách a trzích. Setkání jsou pořádána v prostorách dle výběru klienta pro maximální počet 50 osob.

Přejít na web: http://events.e15.cz/

 
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X